Securitas auttaa vanhusten hoidossa

Suomessa elää reilut 200 000 yli 75-vuotiasta vanhusta yksin omassa taloudessa. Erinomainen terveydenhuolto ja kehittynyt lääkehoito vaikuttavat osaltaan siihen, että tämä trendi on nouseva. Vanhusten kotihoidon tukeminen onkin tärkeä elämänlaatua ylläpitävä tekijä, jota kaupungit ja kunnat tarjoavat asukkailleen.

Suuri osa kotihoidon piirissä olevista vanhuksista tarvitsee apua ympäri vuorokauden. Sastamalan kaupunki on ratkaissut tämän lisäresurssien tarpeen täydentämällä palveluaan ulkopuolisella toimijalla. Securitas on hoitanut Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan hälytyskäyntejä jo kahden vuoden ajan.

Sastamalan kaupungin kotihoidon johtaja Mari Ollinpoika on ollut tyytyväinen Securitaksen tarjoamiin lisäkäsiin.
- Yhteistyö Securitaksen kanssa on toiminut hyvin. Yhteyshenkilö on meille tuttu ja saamme nopeasti hoidettua asioita eteenpäin hänen kauttaan. Päivystävä vartijapalvelu täydentää hyvin palvelutarjontaamme ja resurssitilannetta, erityisesti haastavina vuorokauden aikoina, kuten iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, hän toteaa.

- Olemme päivystysvalmiudessa ympäri vuorokauden. Toimimme turva-auttajina, kun kotihoitaja tarvitsee apua päiväaikaan esimerkiksi vanhuksen nostamisessa tai yöaikaan, kun vanhus hälyttää itse apua turvapuhelimella esimerkiksi kaaduttuaan, palvelusta vastaava palveluesimiehemme Mika Lehtomäki kertoo.

Palvelun sisältö

Palvelun piirissä olevat vanhukset asuvat itsenäisesti omissa kotitalouksissaan. Kaupunki tukee heidän asumistaan kotihoitopalveluilla, joihin sisältyy myös turvapuhelinpalvelu. Turvapuhelin on lankapuhelimen kokoinen laite, johon on yhteydessä kellon näköinen ranneke henkilön ranteessa. Ranneketta painamalla hälytys lähtee hälytyskeskukseen. Turvapuhelimen kautta myös hälytyskeskuksen päivystäjä saa vanhukseen yhteyden, sillä laite toimii myös puhelimena. Vanhus kuulee päivystäjän äänen laitteen kaiuttimesta ja voi vastata tälle puhumalla laitteessa olevaan mikrofoniin.

Hälytyskeskuspalveluja hoitaa Mainio Vire Oy:n hälytyskeskus. Kutsun saatuaan sairaanhoidollisen koulutuksen saanut hälytyskeskuspäivystäjä tekee arvion tapahtuneesta, pyrkii keskustelemaan vanhuksen kanssa turvapuhelimen välityksellä ja sen jälkeen päättää, millaista apua tarvitaan. Mikäli varsinaista lääkintä- tai sairaalahoitoa ei tarvita, lähtee hälytyskutsu päivystävälle partiollemme ja he lähtevät viipymättä paikalle.

- Yleisimpiä hälytysten syitä ovat kaatuminen, vahinkopainallus ja usein myös vain sosiaalisen kontaktin tarve, kertoo Lehtomäki.
- Sairaanhoidollisia tehtäviä, kuten lääkeannostelua, me emme hoida, hän jatkaa.

Avainhallinta on asiakkaan tiloissa, mistä päivystävä vartijamme hakee avaimen mennessään päivystyskäynnille. Päivystävällä henkilökunnallamme on ensiapukoulutus ja vartijan vaatetus.

Kahden vuoden aikana päivystävä vartijamme on hoitanut myös kerran elvytystehtävän.
- Hälytyskäynnillä vartija elvytti lattialle vajonnutta vanhusta ambulanssin tuloon asti. Nopea ensiapu pelasti todennäköisesti vanhuksen hengen, Lehtomäki mainitsee.

- Jossain vaiheessa harkitsimme vartijan asun korvaamista esimerkiksi punaisella, enemmän ensiapuasua muistuttavalla vaatetuksella. Vanhukset kuitenkin tyrmäsivät tämän ajatuksen kyselyssä heti. Vartijan asu luo vanhusten mielestä turvallisuutta ja on ennestään tuttu, joten pitäydyimme harmaassa univormussa, Lehtomäki toteaa.

Asiakasportaalin kautta raportointi on ajantasaista

Käyntien raportointi hoidetaan Securitas asiakasportaalin (Securitas Customer Portal) kautta sähköisesti. Jokaisesta käynnistä jää portaaliin merkintä ja kirjallinen selvitys, mitä toimenpiteitä käynnillä on tehty. Näin asiakas näkee lähes reaaliajassa, mitä esimerkiksi öisen käynnin aikana on tapahtunut. Portaalista voi lajitella myös tarkasti käyntien määrät, paikkakunnat ja tehtävät haluamallaan aikavälillä ja tulostaa ne raportin muotoon.

Sastamalan kaupunki on aktiivinen portaalin käyttäjä. He ovat olleet tyytyväisiä sen tarjoamiin ominaisuuksiin.

- On hyvä, että asiakasportaalista löytyy ajantasainen tieto vartijoiden tekemistä turva-auttajakäynneistä. Ajantasainen tieto nopeuttaa muun muassa tilastointia ja asiakaslaskutuksen valmistelua, Sastamalan kaupungin kotihoitopalveluiden palvelusihteeri Leea Määttä kertoo.

Lisätietoja:

Mika Lehtomäki
mika.lehtomaki@securitas.fi
p. 0400 943 722